wheat.jpg

   

توضیحاتی پیرامون بیماری CRD

چاپ

altبیماریهای ایجاد شده توسط ویروسها ، باکتریها ، انگلها و ترکیبات توکسیک در طیور امری عادی و شایع میباشد. به رغم آنکه بیماریهای کلینیکی به میزان خارج از کنترل ممکن است که اتفاق نیفتد ، سیستم ایمنی بدن پرندگان در اثر بیماری ضعیف شده و حساسیت آن به سایر بیماریها و حتی واکسنها سبب شکست واکسیناسیون و  نتیجه ندادن آن در برابر بیماریهایی مانند نیوکاسل میشود .
با وجود پیشرفت زیاد در رویه تشخیص ها ، واکسیناسیون و درمان ، CRD یکی از مهمترین بیماریها در نواحی تولیدی طیور در دنیا میباشد .
این بیماری بسیار متغیر است و پیشگیری از آن تحت شرایط عادی مشکل میباشد .

مایکو پلاسما گالینا سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویا دو گونه مهم و پر اهمیت در مبتلا کردن طیور میباشند . عامل ایجاد CRD نیز این دو بیماری میباشند . این بیماریها مسئول ایجاد خسارات گسترده می باشد که به آن اشاره خواهد شد . این گستردگی خسارت زمانی بیشتر میشود که این بیماریها در نواحی ایجاد بشود که بعنوان مثال یک گونه بیماری تنفسی ویروسی نیز وجود داشته باشد .
به رغم تمامی تلاشها و زحمات بسیار زیاد برای کنترل و ریشه کنی مایکوپلاسموسیس این بیماری مسئله ساز به وارد آوردن خسارتهای اقتصادی سنگین خود در گله های طیور ادامه میدهد .
CRD در وضعیتی که طیور به نوعی بیماری مبتلا هستند میتواند مشکل عمده ایی باشد زیرا :
سبب بروز استرس واکسیناسیون در گله میشود .
سبب بروز استرسهای ثانویه در گله میشود .
سبب ورود باکتریهای مهاجم ثانویه میشود .
و...
علاوه بر آن ضرر و زیانهای سالیانه نیز به علت کم شدن تولیدات گوشت و تخم مرغ و پائین بودن قابلیت هچ تخم مرغها به گله وارد میشود .
در صورت نجات یافتن پرندگان و عدم مرگ آنها هزینه های درمانی ، این بیماری را به یکی از گرانترین و هزینه بر ترین بیماری پیش روی صنعت طیور تبدیل میکند .
Commercial Broilers بین هفته های سوم تا هفتم زندگی خود به این عفونت بسیار حساس هستند و با قطع بیماری در هفته پنجم تلفاتی را بین دوازده تا بیست و یک درصد خواهند داشت .
Commercial Layers نیز از هفته پنجم به بعد زندگی خود به این بیماری حساس هستند و با قطع بیماری بین هفته های شانزدهم و هجدهم و یا بین هفته های بیست و یکم تا بیست و سوم ، تلفاتی در حدود پنج تا شش درصد خواهند داشت .
ضایعات پاتولوژیکی و اقتصادی مایکوپلاسما :
الف ) ضایعات مستقیم :
سبب مرگ پانزده تا بیست درصد جنینها میشود .
سبب تلفات ده تا پانزده درصدی در جوجه ها میشود .
سبب از دست رفتن ده تا بیست درصدی وزن بدن پرنده میشود .
سبب کم شدن ده تا بیست درصدی تغذیه طیور میشود .
سبب بالا رفتن افتادگی تخمها تا ده درصد میشود .
ب ) ضایعات غیر مستقیم :
افزایش حساسیت به E.Coli و سایر بیماریهای باکتریایی .
توقف ایمنی بدن .
شکست واکسیناسیون ، بخصوص بر علیه بیماریهای نیوکاسل و IB .
نحوه انتقال :
مهمترین راه انتقال مایکو پلاسما ، بصورت عمودی از مرغ به تخم مرغ و سپس به گله برویلر میباشد . تعداد و تکرار آلودگی مایکوپلاسما در تخم مرغها بستگی به درجه آلودگی مرغ دارد . این موضوع نشان دهنده آن است که مایکو پلاسما همه تخم مرغهایی را که از طیور آلوده ایجاد میشود را درگیر عفونت نمی کند . این موضوع به این علت است که هر زرده ایی در تخم مرغها تمامی میکرو ارگانیسمها را دریافت نمی کند . ولی در کل ، میزان آلودگی تخم مرغها به میزان آلودگی پرندگان بستگی دارد و در واقع این مقدار است که شانس مبتلا شدن تخم مرغ را تعیین میکند .
انتقال پرنده به پرنده دومین راه مهم پخش مایکوپلاسما میباشد . مایکوپلاسما سبب بروز ضایعاتی در قسمت فوقانی دستگاه تنفس ، بینیها ، سینوسها و نای میشود . بطور کلی در این بیماری از هر ناحیه ایی که مایکوپلاسما بروز میکند ضایعه ایی نیز بروز کرده و از آن نواحی سبب آلودگی سایر پرندگان میشود .
مایکو پلاسما توانایی زنده ماندن و انتقال در قطره های آب را دارد . بیشترین احتمال انتقال بیماری بصورت منطقی از طریق تنفس جوجه ها میباشد . هرگونه سرفه یا عطسه که ناشی از ضایعات مایکوپلاسما در نواحی فوقانی سیستم تنفسی باشد ، میتواند سبب پخش بیماری شود . پخش بیماری همچنین بر اثر آلودگی غذا و یا تجهیزات نیز میتواند اتفاق بیفتد .
نحوه عملکرد بیماری :
در ابتدا مایکوپلاسما به سلولهای محافظ غشای مجرای هوایی نفوذ می کند . مایکوپلاسما با کشتن این سلولها شروع به ایجاد یک واکنش التهابی در سراسر ناحیه و در برخی از موارد نیز بدرون جریان خون نفوذ می کند . ضایعاتی که مایکوپلاسما ایجاد میکند ، راه ورودی برای سایر میکروارگانیسمها میشود . در خلال شیوع بیماری ، مایکوپلاسما از منافذ هوایی وارد قسمت مستعد عفونت یعنی کیسه های هوایی میشود . غشاهای کیسه های هوایی تا زمانی که دو لایه نازک فاقد پوشش دفاعی هستند عملا هیچگونه دفاعی نمی توانند بکنند . اولین ضایعه در کیسه های هوایی بصورت خفیف بروز می کند . در مراحل اولیه اندکی تورم که آن نیز نامشخص است ایجاد میشود . ضایعات شروع به تکثیر و زیاد شدن میکنند ، بصورتی که در بین روزهای سوم تا هفتم به یکدیگر پیوسته و به یک توده کدر و تیره تبدیل میشوند .
با توجه به شرایط گله اندکی پس از ظهور ضایعات مایکوپلاسما باکتریها شروع به وارد شدن می کنند . در پایان روزهای هفتم تا دهم ، ضایعات بسیار زیاد شده و بصورت توده های اسفنجی زرد رنگ درمی آیند .
شیوع باکتریها پس از ضایعات مایکوپلاسما سبب بروز بیماری میشوند . E.Coli معمولی ترین باکتری مهاجم ثانویه است ، ولی سایر باکتریها مانند :
·Pseudomonas .
·Klebsellia .
·Proteus .
·StreptoCocci .
·Staphylococci .
نیز میتوانند سبب بروز بیماری شوند .
بیماریهای باکتریایی وابسته :
E.Coli :70%
Pseudomonos :20%
Proteus :5%
Klebseilla :3%
Streptococci :1%
Staphylococci :%
نشانه ها :
·تحت شرایط طبیعی دوره اولیه بیماری شش الی دوازده روز میباشد . ارائه یک برنامه زمانی مشخص برای این بیماری بسیار مشگل میباشد . گله های متعدد جوجه بنظر میرسد که یک عفونت ذاتی خفیف را در هنگام آغاز تولید تخم بروز می دهند ( شاید از طریق تخم مرغ به آنها منتقل شده باشد ) . این اشاعه آشکارای یک دوره بیماری بخصوص در پایان بهار ، یعنی در زمانی که تخم مرغها توسط روشهایی از استفاده از آنتی بیوتیک بر علیه بیماریهایی مانندMG ضد عفونی میشوند عمومیت دارد .
·بروز ضایعات کلینیکی به آرامی صورت می گیرد و گسترش می یابد .
·در ماه های زمستان بیماری یک دوره طولانی خواهد داشت .
·دیده شدن سرفه و عطسه در پرندگان .
·ادم در سر مشهود خواهد بود که همراه ترشحات چرکین از بینی و چشم میباشد .
·عقب افتادگی از برنامه معمول رشد .
·کم شدن تبدیل غذا .
·تلفات جزئی و در برخی موارد زیاد و گسترده .
·کاهش مقدار گوشت طیور .
·کم شدن تولید تخم مرغ .
·افزایش از بین رفتن پاسخ بدن پرندگان نسبت به واکسیناسیون بر علیه بیماریهای ND و IB .
·افزایش حساسیت پرندگان به استرسها و بخصوص به ترس .
·مرغها ذرات آنتی بادی را که در اثر بیماری بوجود آمده است بصورت دائم نزد خود نگه نمی دارند بنابر این هیچگونه مزیتی برای بدست آمدن ایمنی وجود نخواهد داشت .
·پرندگانی که از این بیماری جان سالم بدر میبرند تا آخر عمر تولیدات کمتری نسبت به مرغهای عادی خواهند داشت .
·پرندگانی که توسطMS  آلوده میشوند پس از گذراندن دوره بیماری ایمنی لازمه را بدست آورده و به پیک تولید میرسند .
·درمان توسط دارو بر علیه MG تولید را افزایش خواهد داد ، ولی این درمان بایستی تا زمانی که به تولید عادی برسیم پیگیری شده و ادامه یابد .
تشخیص این بیماری :
·نشانه ها و ضایعات مشخص این بیماری .
·آزمایشهای سرولوژیک مانند SPA,ELISA,HI .
·جداسازی عامل بیماری و شناسایی با روشهای معمول و یا حتی خاص .
·با استفاده از دانش هیستوپاتولوژی .

نظرات  

 
+10 #10 Lucie ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۵۶
Hello, its nice piece of writing regarding media print,
we all be familiar with media is a enormous source of facts.
نقل قول
 
 
+11 #9 Zandra ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۷
Nice post. I used to be checking constantly this blog and I'm inspired!
Very helpful info specially the closing section :) I care for such info a lot.

I used to be looking for this certain info for a very lengthy time.
Thanks and best of luck.
نقل قول
 
 
+12 #8 click ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۳۶
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest
of the website is very good.
نقل قول
 
 
+11 #7 Full Document ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۵۱
Everything is very open with a precise description of the challenges.
It was definitely informative. Your site is very useful.

Thanks for sharing!
نقل قول
 
 
+12 #6 Reda ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰
This text is priceless. Where can I find out more?
نقل قول
 
 
+11 #5 دان و جوجه ایران ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۳
نقل قول Arnulfo:
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and
look forward to new updates.

Hello, thank you dear friend, not Twitter. You can communicate through email. good luck
نقل قول
 
 
+12 #4 Arnulfo ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۷
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and
look forward to new updates.
نقل قول
 
 
+73 #3 دان و جوجه ایران ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۱۷
نقل قول helmet heroes:
It's nearly impossible to find knowledgeable people about this subject, however,
you seem like you know what you're talking about!
Thanks

Thank you and good luck in your job
نقل قول
 
 
+77 #2 helmet heroes ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۶
It's nearly impossible to find knowledgeable people about this subject, however,
you seem like you know what you're talking about!
Thanks
نقل قول
 
 
+112 #1 video games online ۲۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۴۸
Thanks for some other fantastic post. Where else could anybody get that type of info in such an ideal method
of writing? I've a presentation subsequent week, and I'm on the look
for such information.
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان