ذرت از كاشت تا برداشت

چاپ

ذرت يک گياه يکساله است که تا بلندي 7 تا 10 فوت رشد مي کند. ريشه هاي قوي که ريشه هاي حائل (پايه) ناميده مي شوند altکمک به نگهداري ساقه ذرت مي کنند. بيشتر ذرت هاي سبز شده در ايالات متحده آمريکا در کمربند ذرت توليد شده اند که شامل آيووا ، ايلينويز ، ميني سوتا ، اينديانا ، نبراسکا ، اوهايو ، ميسوري و جنوب داکوتا مي باشد.
الف : گياه ذرت
ذرت يک گياه يکساله است که تا بلندي 7 تا 10 فوت رشد مي کند. ريشه هاي قوي که ريشه هاي حائل (پايه) ناميده مي شوند کمک به نگهداري ساقه ذرت مي کنند. کلاله ذرت دربالاي محل تقاطع هر ساقه رشد مي کند و شامل 100 گل کوچک است که توليد گرده مي باشد.برگ هاي دراز و شمشير مانند به طرف بيرون ساقه رشد مي کنند و در نوکي نيشدار به پايان مي رسد.
ب : خوشه ذرت با دانه
خوشه هاي ذرت در محلي که برگ ها به ساقه متصل مي شوند رشد مي کنند. هر گياه به طور معمول داراي يک يا دو خوشه مي باشد. برگ هاي مخصوصي که غلاف (کاسه گل) ناميده مي شوند از هر خوشه محافظت مي کنند. هر خوشه شامل چوب ذرت است که توسط رديف هايي از دانه (هسته)پوشيده شده است. هر خوشه ممکن است 8 ، 10 ،12 و يا بيشتر رديف دانه داشته باشد.

ج : هسته تنها يا بذر
هر هسته ذرت چيزي شبيه نخ ابريشمي دارد که از هسته تا پايان رديف ادامه مي يابد. اين نخ ابريشم ذرت ناميده مي شود. هر نخ ابريشمي لازم است که بارور شود تا دانه ذرت را توليد کند.

کمربند ذرت
بيشتر ذرت هاي سبز شده در ايالات متحده آمريکا در کمربند ذرت توليد شده اند که شامل آيووا ، ايلينويز ، ميني سوتا ، اينديانا ، نبراسکا ، اوهايو ، ميسوري و جنوب داکوتا مي باشد. توليد کنندگان در ايالات متحده آمريکا بيشتر محصول ذرت را به گوساله ها ، خوک ها ، گوسفندان و ماکيان مي خورانند (در تغذيه آن ها استفاده مي شود). باقيمانده ذرت براي توليد هاي کارخانه يا غذا هاي عمل آوري شده مانند نشاسته ذرت و پلاستيک استفاده مي شود.
نمونه هاي (تيپ هاي) مختلف ذرت شامل ذرت دندانه اي ، ذرت شيرين ، ذرت بلوري ، ذرت پاپ کورن و ذرت آردي مي باشند. ذرت دندانه اي و ذرت بلوري معمولا ذرت صحرا (مزرعه) Field Corn ناميده مي شوند. براي اين که در تغذيه حيوانات به کار مي روند. ذرت شيرين ، ذرت پاپ کورن و ذرت آردي در غذا هاي انساني استفاده مي شوند.

مزرعه ذرت
توليد کنندگان براي رشد محصولات در هر سال از بذر هيبريد استفاده مي کنند. ذرت هيبريد از تلاقي دو يا چند گياه ذرت براي توليد بذر معتبر به وجود آمده است. ذرت در اوايل بهار توسط زارع (دستگاه) کاشته مي شود. ماشين دانه هاي ذرت را در رديف ها مي اندازد و سپس خاک را در اطراف هر دانه (بذر) مي فشارد.
توليد کننده ذرت را هنگامي که هنوز کوچک است مي کارد . اين شبيه به کج بيل زدن باغ است. اين عمل کمک به پاک کردن علف هاي هرزي که در آب و مواد مغذي با گياه ذرت رقابت مي کنند.

عامل رشد
امروزه توليد کننده يک پيمانه ذرت را با 6 دقيقه زحمت استفاده ي تراکتور و وسايل مخصوص مي کارد. آمريکائيان بومي با کاشت دستي ،کج بيل کردن دستي و برداشت دستي احتياج به 20 ساعت زحمت (تلاش) دارند تا همان مقدار ذرت را توليد کنند.
قبل از کاشت بذر هاي ذرت توسط توليد کننده ، کود در خاک قرار مي گيرد که به تغذيه (پرورش) گياه ذرت کمک مي کند. نتيجه آن به آب و هوا بستگي دارد. باران بسيار مهم است چون ذرت براي رشد احتياج به آب فراوان دارد.
گاهگاهي اواخر سپتامبر و نوامبر ذرت به اندازه ي کافي خشک خواهد شد که چيده يا برداشت شود. ذرت با ماشين بزرگي که کمباين ناميده مي شود برداشت مي شود. کمباين گياه را مي شکند خوشه هاي (بلال) ذرت را مي چيند و دانه هاي ذرت را از چوب بلال جدا مي کند. ساقه هاي گياه و چوب هاي ذرت در مزرعه براي حفاظت خاک براي سال باقي مي ماند.

خط توليد
پس از برداشت دانه هاي ذرت براي توليد غذا به کارخانه عمل آوري خواهن رفت.ذرت :روغن ، شيره ، غله (غذاي صبحانه) و بيش از 1000 توليد ديگر که شما مي توانيد در خواربارفروشي بخريد را مي سازد.
دانه ذرت براي توليد فروکتوز ، قند مايعي که در نوشابه هاي بدون الکل و مواد نانوايي و شيريني پزي به کار مي رود استفاده مي شود. همچنين نشاسته ذرت از ذرت به دست مي آيد. نشاسته ذرت مي تواند در توليد مواد بسته بندي که به حفاظت محيط زيست کمک مي کند استفاده شود. اتانول از ذرت به دست مي آيد و به عنوان سوخت در اتومبيل استفاده مي شود. همچنين ذرت هاي روئيده شده در آمريکا به کشورها يي مانند ژاپن ، روسيه و مکزيک فرستاده شده است.