corn.jpg

   

مقایسه روش های مختلف تولک بری در مرغ های تخم گذار

چاپ

altتولک بری اجباری مدت های مدیدی است که به عنوان یک عامل بی خطر و اقتصادی در گله های تخم گذار تجارتی و مادر گوشتی مورد توجه قرار گرفته هر چند که روش های قدیمی تولک بری اجباری از نظر آسایش حیوانات مورد انتقاد واقع شده است. تولک بری اجباری به طور متداولی در صنعت استفاده می شود تا طول دوره ی تولید مرغ ها و میزان تولید تخم مرغ افزایش یابد. این آزمایش در مرکز تحقیقات علوم طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

توسط مهندس مصطفی رسولی و به راهنمایی دکتر فرید شریعتمداری انجام و در سال ۱۳۹۵ توسط مهندس رسولی دفاع شد.
این آزمایش به منظور بررسی روش های مختلف تولک بری برای انتخاب مناسب ترین روش به جای روش گرسنگی صورت گرفت. هدف رسیدن به حداقل تنش و کاهش وزن مناسب، کاهش زمان متوقف شدن تولید طی اجرای برنامه تولک بری، بهبود و افزایش تولید در دوره بعدی تخم گذاری، شروع و رسیدن هرجه سریع تر به اوج تولید، درصد تولید و . . . بود.
پژوهشگر در پایان نامه خود تاکید می کند که "تولک رفتن در طیور پدیده ای طبیعی فیزیولوژیک است که به واسطه آن طیور وارد یک مرحله فیزیولوژیک شده، در این مرحله پرهایشان می ریزد و تولید آن ها قطع می شود. کاهش مصرف خوراک موجب افت تولید می شود و با از دست دادن چربی، وزن طیور در حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. پس از این دوره پرهای جدید رشد کرده، وزن بدن افزایش می یابد و تولید تخم مرغ از نو آغاز می شود. تولک بری اجباری یک فرآیند مصنوعی است که موجب قطع تولید شده و در شرایط معین و با روش های مختلف قابل اجرا است."
نویسنده تحقیق در بخش دیگری یادآور می شود: "با این حال اجرای این روش با محدودیت و حذف خوراک از طرف سازمان های دفاع از حقوق حیوانات و محققان مورد انتقاد قرار گرفته، به همین دلیل نیاز به دستیابی به روش های جایگزین را ضروری کرده است. از طرفی شدت کاهش وزن زیاد که طی روش تولک بری با حذف خوراک رخ می دهد یک عامل تنش زا و مضر محسوب می شود."

این تحقیق اهداف تولک بری را شامل موارد زیر می داند:
۱-کاهش وزن پرنده در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد
۲-توقف کامل تخمگذاری به منظور پس روی کامل دستگاه تولید مثل
۳-عملکرد قابل قبول و مداوم بعد از دوره تولک بری

در بخش دیگری از این تحقیق با اشاره به این که "تولک بری اجباری در مرغ های تخمگذار یک فرآیند اقتصادی است" می افزاید: "تولیدکنندگان تخم مرغ در شرایطی که قیمت تخم مرغ کاهش می یابد و یا هزینه ی لازم برای خرید نیمچه های تخمگذار تامین نشود و نیز در اواخر دوره ی تولید که کمیت و کیفیت تولید کم می شود، مجبور می شوند به طور اجباری از تولک بردن پرنده استفاده کرده و تولید گله را برای مدتی قطع کنند."
مصطفی رسولی روش حذف خوراک را در کنار روش های تولک بری بدون حذف خوراک مقایسه کرده و در طرح آزمایشی خود روش تولک بری با حذف خوراک ، که باعث بروز تنش در حیوان شده و منجر به تجمع باکتری سالمونلا انتریتیدیس در کبد، طحال و تخمدان مرغ های تولک رفته می شود، مورد بررسی قرار داده است. بر اساس تحقیق انجام شده توسط رسولی، "تولک بری، تورم شدید در سکوم و کولون ایجاد کرده و در نهایت علاوه بر به خطر افتادن سلامت حیوان، سلامت انسان را نیز به دلیل مصرف تخم مرغ آلوده تهدید می کند. هم چنین این روش با مخالفت اتحادیه های دفاع از حقوق حیوانات و سازمان های مرتبط مواجه شد."
مصطفی رسولی اشاره کرده که تولک بری بدون حذف خوراک از روش های مناسب و جایگزین باید تحقق یابد که شامل -استفاده از سطوح بالای مواد معدنی مثل روی، آلومینیوم، ید، مس، کلسیم، سدیم و کلر- تغذیه کامل با غلات (سدیم کم) مثل استفاده از جو- تغذیه با مواد خوراکی دارای فیبر زیاد همچون یونجه و استفاده از مواد خوراکی فرعی مانند سبوس گندم است.
مصطفی رسولی در تحقیق خود آورده است که "میزان کاهش وزن در روش های مختلف از ۱۵ تا ۲۵ درصد متفاوت بوده و هر روشی به میزان خاص خود باعث کاهش وزن می شود." رسولی در بیان مشاهدات تجربی خود می نویسد: "میزان کاهش وزن بعد از یک هفته اجرای آزمایش، در تیمار محرومیت خوراک از همه بیشتر و شدیدتر بود در حالی که تیمار های روی و جو کاهش وزن کمتر و با شدت کمتری داشتند. شدت کاهش وزن زیاد در این دوره می تواند یک عامل بسیار تنش زا بوده و با رفاه پرنده در تضاد است. تیمار یونجه در بین روش های جایگزین بیشترین کاهش وزن را داشت. در تیمار سبوس گندم روند کاهش وزن در ابتدا شدید بود ولی با گذشت زمان، پرنده با عادت پذیری نسبت به مصرف آن شدت کاهش وزن خود را کم کرد. بنابراین روش های سطح بالای روی، جو وسبوس گندم به دلیل کاهش وزن ملایم تر می توانند روش های جایگزین مناسبی با رعایت رفاه پرنده در این شاخص باشند."
 "درصد تولید در تیمارهای سبوس گندم و جو از همان ابتدا به طور معنی داری بالاتر مشاهده شد. تیمارهای محرومیت خوراک و روی در تمام شش هفته اول کمترین درصد تولید را داشتند ولی در هفته هفتم تیمار محرومیت خوراک عملکرد خوبی داشت و توانست به اوج تولید خود برسد. در سه هفته آخر آزمایش تیمار یونجه بیشترین میزان تولید را داشت و به طور پایداری به تولید خود ادامه داد."
به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از سبوس گندم روش مناسب تری برای تولک بری اجباری است و به مراتب نتایج بهتری از نظر عملکرد نسبت به سایر روش ها دارد و می تواند به دلیل سادگی در اجرا، عدم نیاز به آسیاب کردن، قیمت ارزان و سود اقتصادی بیشتر و نیز در دسترس بودن و رعایت رفاه پرنده به عنوان روشی مناسب در صنعت تولید تخم مرغ به کار گرفته شود.

 

 

منبع: ایانا

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان